Cf53 máy tính xách tay xe nâng giao tiếp truckcom cho Toyota BT Judith Incado Linde canbox bác sĩ vẫn còn hộp công cụ chẩn đoán

November 15, 2023
tin tức mới nhất của công ty về Cf53 máy tính xách tay xe nâng giao tiếp truckcom cho Toyota BT Judith Incado Linde canbox bác sĩ vẫn còn hộp công cụ chẩn đoán

Các mô hình xe nâng khác nhau

Hỗ trợ cài đặt trong cùng một máy tính

Công việc thuận tiện và ngắn gọn

Hỗ trợ kỹ thuật Hỗ trợ trực tuyến

 

 

 

 

 

 

Bao gồm:

Linde bt:
1pc x linde bt USB giao diện
1pc x 7 pin Cable
1pc x3003652501 cáp chuyển đổi
 
vẫn:
1 phần trăm XThậm chí USB canbox 509836054001 phần trăm XCáp chẩn đoán tĩnh*2
 
 
Toyota Bt:
1pc X adapter Toyota BT
1pc x cáp USB
1pc x adapter cbale

Judith:
1pc x adapter Judith